Vi kan lära av Finland och bryta hemlösheten

Stadsmissionen har rätt: staten måste ta större ansvar för hemlösheten och en avgörande åtgärd är en nationell hemlöshetsstrategi. Det räcker inte att olika aktörer jobbar på olika håll. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att motverka och förebygga hemlöshet. Det är […]