Äldres boendesituation

Jag fick frågor om hur jag och Miljöpartiet vill göra äldres boende bättre. Det var tidningen senioren som frågade och såhär svarade jag: Miljöpartiet Emma Hult, riksdagsledamot och ordförande i civilutskottetHandlingsplanLänsstyrelserna bör få i uppdrag att årligen följa upp utvecklingen om hur kommunernas arbete med […]