Allt hänger ihop

Att vilja och våga se helheten är mitt parti, Miljöpartiets, själ och för mig är det en självklarhet. Allt hänger ihop och hur vi agerar HÄR påverkar livet DÄR, och tvärt om. Klimatförändringarna t.ex. drabbar framförallt andra delar av världen hårdast och då är det […]

Vi kan lära av Finland och bryta hemlösheten

Stadsmissionen har rätt: staten måste ta större ansvar för hemlösheten och en avgörande åtgärd är en nationell hemlöshetsstrategi. Det räcker inte att olika aktörer jobbar på olika håll. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att motverka och förebygga hemlöshet. Det är […]