Toppolitikerna från Jönköping om krisen i Ukraina – det bör Sverige göra nu

Intervju i Jnytt och Jönköpings-Postens https://www.jnytt.se/2022-03-05/toppolitikerna-fran-jonkoping-om-krisen-i-ukraina–det-bor-sverige-gora-nu Här kommer mina svar: Hur anser du att Sveriges försvarsförmåga bör stärkas? Regeringens senaste avisering om resurstillskott till försvaret på grund av det förändrade säkerhetsläget är bra. Nu när upprustningen också tidigareläggs är det viktigt att upprustning av det […]