Hur vill Miljöpartiet göra äldres boende bättre?

Jag intervjuad av tidningen Senioren och såhär svarade jag och Miljöpartiet på deras frågor:

HANDLINGSPLAN
Idag saknas krav på att kommuner ska ha en handlingsplan för att främja en god boendemiljö för äldre. Vill ditt parti göra det obligatoriskt för kommunerna att upprätta en sådan och att även erbjuda boenderådgivning för bostadssökande?

Tänker ni driva de två kraven mot kommunerna?

Svar: Länsstyrelserna bör få i uppdrag att årligen följa upp utvecklingen om hur kommunernas arbete med att planera bostäder för äldre går. Om kommunen inte planerar eller vidtar åtgärder för att invånarnas bostadsbehov tillgodoses, bör någon form av sanktionsmöjlighet övervägas. Vi vill införa ett flyttstöd som innefattar boenderådgivning, och att rätten till flyttstöd förs in i socialtjänstlagen.

Flyttstöd är en prioriterad fråga.

TILLGÄNGLIGHET
Vill ditt parti införa ett investeringsstöd för installation av hiss och om- och tillbyggnad för bättre tillgänglighet?

Svar: Hisstödets tillräcklighet behöver ses över. Investeringsstödet behöver utökas för att premiera på- och ombyggnad. Möjligheten till tillgänglighetsanpassning i lägenheten bör ses över.

GEMENSAMHETSLOKALER
4. Gemensamhetslokaler kan motverka ensamhet. Tänker ditt parti införa ett investeringsstöd för flerfamiljshus med gemensamhetslokal?

Svar: Ett investeringsstöd för gemensamhetslokaler skulle kunna vara möjligt. Miljöpartiet vill driva på för fler styrmedel för gemensamhetslokaler.

Bli den första att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *