Vi kan lära av Finland och bryta hemlösheten

Stadsmissionen har rätt: staten måste ta större ansvar för hemlösheten och en avgörande åtgärd är en nationell hemlöshetsstrategi. Det räcker inte att olika aktörer jobbar på olika håll.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att motverka och förebygga hemlöshet. Det är ett viktigt steg för mer statligt ansvar, men jag vill se mer och välkomnar Stadsmissionens rapport.

Det skriver jag om och vill du läsa hela artikeln finns den här

Jag och Miljöpartiet vill:

  • att vi ska ta ett nationellt ansvar för att minska hemlösheten.
  • införa en nationell hemlöshetsstrategi som samlar relevanta aktörer likt modellen som finns i Finland.
  • att vi ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att fler har råd att efterfråga de bostäder som byggs.
  • att alla kommuner måste ta sitt bostadsförsörjningsansvar.
  • att boendemodellen Bostad först ska utökas kraftigt och att tillskapandet av en statlig bostadsstiftelse bör ses över.
  • att vi ser till att vi har en tillförlitlig statistik som tydligt visar på hur situationen för hemlösa utvecklas över tid och att statistiken bör tas fram med tätare mellanrum.

Hela motionen kan ni läsa här

Bli den första att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *