Barns uppväxt går inte i repris

Den växande strukturella hemlösheten växer och drabbar många barn. Att leva i hemlöshet har stor negativ påverkan på barns liv som kan få livslånga konsekvenser.

Miljöpartiet vill:
❣️ Höja bostadsbidraget till barnfamiljer för att på ett träffsäkert sätt nå fram till ekonomiskt utsatta hushåll.

❣️ Uppdra Socialstyrelsen att ta fram en strategi för hur hemlösheten bland barnfamiljer ska minska och barns situation stärkas.

❣️ Skärpa kommunernas bostadsförsörjningsansvar och arbeta mer med handlingsplaner för barnfamiljer i hemlöshet, med tydligt barnperspektiv.

❣️ Utveckla modellen med hyresgarantier så att fler kan få ett hyreskontrakt.

❣️ Se över kommunernas ansvar att erbjuda varaktiga boendelösningar för barnfamiljer i hemlöshet.

❣️ Ge Socialstyrelsen i uppdrag att årligen ta fram nationell statistik kring barns boendesituation.

❣️ Förtydliga kommunernas möjligheter att utveckla förtursprinciper vid förmedling så att barnfamiljer med akut boendesituation kan prioriteras.

Det skriver jag och Per Bolund om och vill ni läsa artikeln finns den här

Bli den första att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *