Äldres boendesituation

Jag fick frågor om hur jag och Miljöpartiet vill göra äldres boende bättre. Det var tidningen senioren som frågade och såhär svarade jag:

Miljöpartiet Emma Hult, riksdagsledamot och ordförande i civilutskottet
Handlingsplan
Länsstyrelserna bör få i uppdrag att årligen följa upp utvecklingen om hur kommunernas arbete med att planera bostäder för äldre går. Om kommunen inte planerar eller vidtar åtgärder för att invånarnas bostadsbehov tillgodoses, bör någon form av sanktionsmöjlighet övervägas. Vi vill införa ett flyttstöd som innefattar boenderådgivning, och att rätten till flyttstöd förs in i socialtjänstlagen.
2 Flyttstöd är en prioriterad fråga.

Tillgänglighet
Hisstödets tillräcklighet behöver ses över. Investeringsstödet behöver utökas för att premiera på- och ombyggnad. Möjligheten till tillgänglighetsanpassning i lägenheten bör ses över.

Gemensamhetslokaler
Ett investeringsstöd för gemensamhetslokaler skulle kunna vara möjligt. Miljöpartiet vill driva på för fler styrmedel för gemensamhetslokaler.

Här finns hela artikeln och även dom andra partiernas svar.

Bli den första att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *